แคมป์แลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมเกาหลีใต้

KOREA CAMP

K CHANCE

– LET’S GET CHANCE IN KOREA.

SOPA THAILAND K-POP CAMP 2018

ภาพบรรยากาศ ภายในแคมป์ ปี 2018

Watch

KOREA CAMP 2018

OUR PARTNER

Close Menu